May 21

Problema 308

Mate en 2

Aarzen, Hans
1979
Probleemblad