Jun 15

[508] Problema 155

Mate en 2

Diot, Roger
1953
L'Echiquier de Paris 1953