Posición 499: Solución

Juegan negras

Solución
1… Cg3+ 2. hxg3 Dh6+ 3. Rg1 Ch3+ 4. gxh3 Dxe3+ 0-1