Sep 21

Problema 482

Mate en 2

Baier, Silvio
2001
Europa Rochade – Premio