Oct 19

Problema 173

Mate en 2

Haring, Jacob
1955
4.n. Sportowiec 1955