Mar 23

[472] Problema 143

Mate en 2

Mosiashvili, Givi
2005
StateGems 2005