Posición 353: Solución

Juegan negras

Solución
1… Dxf2+ 2. Rxf2 g1=D+ 3. Rf3 Dg3+ 0-1