Oct 18

Problema 225

Mate en 2

Avner, Uri & Retter, Josef
1992
Bonn 1992 (v) 1. Prix, 1992